Pro objednávky na SLOVENSKO přepněte z CZK na EUR

Reklamace a odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

Adresát: ​Colour by Nikola - Concept salon s.r.o. , Dušní 8/11, Praha 1, 110 00

 

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

 

Podpis:

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů zašlete nepoškozenou (nepoužitou, neotevřenou barvu) objednávku

na výše uvedenou adresu do 14 dnů.

Nejpozději 14. den od převzetí zboží, zašlete písemnou formou "Odstoupení od smlouvy"

(doporučeně na výše uvedenou adresu, nebo emailem na info@colourbynikola.com) v souladu

se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 892012 Sb.

Po kontrole objednaného/vráceného zboží Vám budou vráceny peníze nejpozději do 14 dnů.

 

V případě reklamace, zašlete doporučeně aši objednávku s originální fakturou (nebo číslem faktury)

zpět na adresu :

Colour by Nikola - Concept salon s.r.o. , Dušní 8/11, Praha 1,