Reklamace


  • Concept Salon s.r.o.
  • IČ: 04316738
  • DIČ: CZ04316738
  • se sídlem: (dále jen: „správce“).

    2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • Adresa: Dušní 8/11, Josefov, 110 00, Praha 1
  • Email: info@colourbynikola.com
  • Telefon: +420 774 642 653

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mych kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

 

Podpis: